11-12/2022
תורני כיבוד

תורנות כיבוד:

13/11/22 משפחת כהן

20/11/22  הוגו רוזנפלד

4/12/22 אברהם קוטלר

18/12/22 מאיר הולנדר

                                                  25/12/22 הורן משה

משה הורן

                                                   ועדת תוכניות – אפיק המועדון