top of page

           טקס הוקרה
למתנדבי מעורבות חברתית

מידי שנה נבחרים תלמידים מכיתות י"א בחולון שהתמידו בהתנדבותם למען הקהילה.

השנה זכו להוקרה 43 תלמידים ותלמידות מתוכם 13 זכו להערכה מיוחדת וקיבלו תעודות הצטיינות ושי צנוע לאות הערכה מיוחדת בהמלצת צוות שהוקם למטרה זו.

Picture2.jpg

אחד מתוך 13 מצטיינים

bottom of page