המועדון אוסף תרומות לטובת רכישת תיקים לילדי שכונת ג'סי כהן העולים לכיתה א'.

שלום כיתה א'

שלום כיתה א.jpg