• הגשת בקשות למלגות באמצעות הקישור שמופיע כאן מידי שנה בחודש אוקטובר בלבד.

  • הקרן מחלקת כל שנה 20 מלגות של 3,000 ₪ כל מלגה בהשתתפות העירייה, המלגה מורכבת חצי מכספי הקרן וחצי מכספי העירייה.

  • חמש מלגות לתלמידי המכון הטכנולוגי חולון, בשווי שכר לימוד שנתי שמקורם בתרומות פרטיות והשתתפות המכון הטכנולוגי ועיריית חולון

  • המלגות מיועדות לתושבי חולון בלבד

מיזם המלגות

91.jpg