top of page
  • הגשת בקשות למלגות לשנת תשפ"ד הסתיימה

  • הקרן מחלקת כל שנה 20 מלגות של 3,000 ₪ כל מלגה בהשתתפות העירייה, המלגה מורכבת שקל מול שקל מכספי הקרן ועיריית חולון. תמורת המלגה נדרשות 30 שעות התנדבות.

  • מלגות נוספות המיועדות לתושבי חולון הלומדים במכון הטכנולוגי חולון, הן על סך של 10,000 ש"ח לשנת לימודים וניתנות ל 3 או 4 שנים, כפוף לעמידה ברף אקדמי מידי שנה.

  • מלגה זו הינה תמורת 60 שעות התנדבות - מקור מלגות אלו בתרומות פרטיות והשתתפות המכון הטכנולוגי  ועיריית חולון

  • המלגות מיועדות לתושבי חולון שלמדו בחולון

  • מגבלת גיל : 18 - 30

מיזם המלגות

bottom of page