top of page

מידי שנה נבחרים מספר בתי ספר בחולון.

התלמידים מקבלים אחת לשבוע, ל 10 מפגשים, הדרכה מקצועית בתורת הנאום במטרה להכשיר אותם לקראת תחרות בשלשה שלבים: עירונית, אזורית וארצית ביוזמת רוטרי ישראל.

מרגש לראות את ההתקדמות של התלמידים, מידי שבוע, בהכנת הנאום ועמידה מול קהל.

ההכשרה מהווה לגבי תלמידים רבים, פריצת המחסום של פחד קהל, רכישת ביטחון עצמי והשתלבות חברתית.

הנואם הצעיר

הנואם הצעיר נאום 4.jpg
bottom of page