top of page

במסגרת מיזם הגישור, רוכשים התלמידים כישורים שיסייעו להם ליישב סכסוכים בין תלמידים, יקנו להם ביטחון, סבלנות ויכולת הקשבה.

התהליך כולל הדרכה מקצועית, הסמכה והטמעת השפה הגישורית כחלק משינוי ההתנהגות בבית הספר.

בתמונה צוות עורכי דין מתנדבים ונציגי המועדון בקורס הכנה בראשות עו"ד יריב רשף

המגשר הצעיר

צוות עורכי דין מתנדבים לקורס גישור.jpg
bottom of page