טופס בקשת מילגת לימודים

הנחיות למבקש מלגה

אנא קרא את הסעיפים הבאים לפני מילוי הטופס:

  1. המלגות המחולקות מיועדות לתושבי חולון בלבד, בגילאים 18 עד 30, הלומדים לתואר ראשון במוסד חינוכי, המוכר ע"י משרד החינוך.
  2. מקבלי המלגה מתחייבים להתנדב לעבודה קהילתית בת 30 שעות, בתאום עם אגף הרווחה בעירייה.
  3. עליך להחזיק כתובת דואר אלקטרוני פעילה עבור התקשרויות עם המועדון.
  4. לאחר מילוי הטופס, תישלח אליך הודעת מייל עם פרטים לגבי המשך התהליך.

האישורים שעליך להביא עמך:

  1. תעודת זהות וצילום מתעודת הזהות כולל הספח (שיישאר אצלנו).
  2. אישור לימודים אקדמיים מהמוסד בו אתה לומד.
  3. צילומים של תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים שלך ושל הוריך, או של בן/בת הזוג במקרה של נשואים.
  4. כל אישור שעשוי לתמוך בבקשתך (ביטוח לאומי, אישורים רפואיים, אגף הרווחה).

ללא האישורים הנ"ל, לא תתקבל לראיון ובקשתך לא תידון.

לידיעתך, הנך חייב להגיע אישית לראיון.

אתר זה כתוב בלשון זכר, אך הכוונה לזכר ונקבה כאחד.

טופס זה סגור כעת. בהצלחה לכל מבקשי המלגה.

פרטים אישיים
אמצעי יצירת קשר
מוסדות לימוד
פרטי התואר
פרטי רווק/ה

פרטי האב

פרטי האם

הוספת אח/אחות (יש למלא את פרטי כל האחים/אחיות בני 20 ומטה)
פרטי נשוי/נשואה
הוספת בן/בת (יש למלא את פרטי כל הילדים בני 20 ומטה)
פרטים נוספים